dilluns, 24 de setembre de 2012

PRIMER DIA DE CURS

SHOKA HONGATTE (CLAROR)  9 elements

Moltes de les disciplines japoneses afegeixen "Do", darrera del nom, aquest monosíl·lab no vol dir altre cosa que "camí", així que "Ken-Dô" es el camí de l´espasa, ..."Sa-Dô" es el camí de la cerimònia del te, ..."Ka-Dô" es el camí de les flors....
Camins que son un aprenentatge de per vida, cap a la auto realització i l´espiritualitat.

L´autentic "camí de les flors" comença amb la tècnica Shoka, i aquest curs de tardor es en gran part, un  perfeccionament d´aquesta técnica;

SHOKA I DERIVATS


No es que sigui capvespre,
es que la pluja es nit.
 Tardor a la finestra

Io Sogi